Byggprocess

Du som går i byggtankar bör veta att:

  • Bygglov måste sökas i god tid. Blanketter kan lätt hämtas från kommunens hemsida.
  • En större byggnation kräver att det finns en kontrollansvarig.
  • En kontrollplan ska upprättas enligt plan- och bygglagen. Detta är byggherrens egen kontroll och görs i samråd med kontrollansvarig.
  • Bygganmälan måste göras senast 3 veckor innan byggstart. Detta går till kommunens byggnadskontor.

Vi hjälper dig gärna!

contact icon